รายละเอียดสินค้า

Support : Compaq Presario: 1200, 1210, 1215, 1220, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1266, 1267, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 12XL300

และ

Dell Inspiron: 3000, 3200, 3500, 7000