รายละเอียดสินค้า

Keyboard Compaq V3000

Support : V3018,V3100,V3200,V3223,V3300,V3400,V3500,V3600,V3700,V3800,PavilionDV2000DV2020,DV2025,DV2100,DV2200,DV2300,DV2400,DV2500,DV2600,DV2700,DV2800,DV2900