รายละเอียดสินค้า

ใช้กับ Dell Inspiron: 1150, 1501, 5150, 5160, 6000, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300, 9400, 500M, 600M, 640M, 700M, E1705
Dell Inspiron: XPS M170, XPS Gen2, XPS M1710, XPS M1210, XPS M2010
Dell Latitude: 100L, D400, D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610, D800, D810, E4200, E4300, E5400, E5500, E6400, E6500, E6400 ATG, XFR D630, ATG D620, ATG D630
Dell Precision: M20, M60