รายละเอียดสินค้า

ใช้กับ SAMSUNG NP700Z5B NP700 NP700Z5A NP700 NP700Z3A  NP700Z5C