รายละเอียดสินค้า

คีย์บอร์ดดำ T COMPAQ CQ43,HPG4,CQ435,HP1000,HP431