รายละเอียดสินค้า

จอ 11.6 Slim(40pin)หูบน ล่าง(B116XW03)