รายละเอียดสินค้า

Description:

เครื่องวอร์มบอร์ดอินฟาเรด Best 853A เป็นตัวช่วยให้การยกวางอุปกรณ์บน Mainboard Notebook , Mainboard PC, Mainboard โทรศัพท์หรือ PCBต่างๆ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการยกอุปกรณ์ที่เป็น Leadfree หรือ ตะกั่วแบบธรรมดา เป็นตัวช่วยให้เกิดความร้อนที่ PCB และ ยังช่วยให้อุปกรณ์บน Board เกิดการเสียหายน้อยที่สุด โดยไม่ทำให้ IC รอบข้างเสียหาย แสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข สามารถปรับอุณหภูมิได้ละเอียด แม่นยำมาก

ทำไมถึงต้องใช้วอร์มบอร์ดในการยก IC

ปกติการยกอุปกรณ์ที่อยู่บน PCB อิเล็กทรอนิกส์นั้น ช่างส่วนมากจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าจากด้านบนของอุปกรณ์บนแผงวงจร ซึ่งก็สามารถทำได้ถ้าเราตั้งเครื่องเป่าลมร้อนได้ถูกต้อง แต่โอกาสที่อุปกรณ์บนแผงวงจรเสียหายก็มีมากเหมือนกัน ดังนั้นวิธีแก้ไขที่ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือช่างแบบมืออาชีพเค้าทำกันก็คือ การให้ความร้อนจากด้านล่างของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การจะให้ความร้อนจากด้านล่างสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการให้ความร้อนจากใส้ความร้อนหรือให้ความร้อนจากหลอดอินฟาเรดแบบไม่มี แสงหรือแบบมีแสงก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นหลัก การให้ความร้อนที่ด้านล่างของแผงวงจรนั้นเพื่อที่แผงวงจรจะได้มีความร้อน สะสมอยู่ที่ตัวแผงวงจรเองและจะส่งผลที่ทำให้อุปกรณ์ตัวที่เราต้องการถอดนั้น มีความร้อนสะสมอยู่ด้วย เพื่อที่จะทำให้การถอดอุปกรณ์นั้นทำได้โดยง่าย เพราะความร้อนจะมาจาก 2 ทางคือ จากด้านบนของอุปกรณ์โดยการที่เราเอาเครื่องเป่าลมร้อนเป่าที่ตัวอุปกรณ์ นั้นๆ และก็จากด้านล่างของแผงวงจรโดยเครื่องวอร์มบอร์ดนั่นเอง แล้วมันมีผลดีอย่างไร มีผลดีแบบนี้ครับ การที่เรายกอุปกรณ์บนแผงวงจรโดยใช้เครื่องเป่าลมร้อนอย่างเดียวนั้น จะทำให้อุปกรณ์นั้นรับความร้อนจากด้านบนโดยตรงแล้วถึงส่งผ่านลงไปยังจุด เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับแผงวงจร โดยมีตะกั่วเป็นตัวเชื่อมต่อ ซึ่งกว่าความร้อนจะถูกส่งลงไปที่ตะกั่วนั้น ตัวอุปกรณ์หรือไอซีนั้นจะถูกสะสมความร้อนไว้ที่ตัวมากเกินจำเป็น โดยปกติไอซีที่เป็น SMD นั้นจะทนความร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 230-250 องศาเซียลเซียส (ยกตัวอย่างจาก SMD ของโทรศัพท์มือถือ) ถ้าเราตั้งเครื่องเป่าลมร้อนไว้ที่ 380 องศา ตัวอุปกรณ์หรือไอซีก็จะได้รับความร้อนไปแบบเต็มๆ ก็จะส่งผลให้อุปกรณ์หรือไอซีตัวนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายได้ง่ายๆ แต่ถ้าเรามีวอร์มบอร์ดมาช่วยสะสมความร้อนที่แผงวงจรก่อนที่เราจะใช้เครื่อง เป่าลมร้อนมาเป่าที่ตัวอุปกรณ์นั้น สามารถลดระยะเวลาที่ความร้อนจากเครื่องเป่าลมร้อนมากระทบกับอุปกรณ์ เพราะเรามีความร้อนสะสมที่ตัวไอซีนั้นๆแล้ว ซึ่งโดยเฉลี่ยความร้อนที่สะสมอยู่ที่แผงวงจรนั้นจะอยู่ที่ 150 องศาเซลเซียส จากการที่เราตั้งอุณหภูมิที่เครื่องวอร์มบอร์ดไว้ 350 องศาเซียลเซียส เพราะมันจะมีการสูญเสียความร้อนให้กับอากาศภายนอกรอบๆวอร์มบอร์ด มันจึงทำให้อุณหภูมิที่แผงวงจรเหลือแค่ประมาณ 150 องศา เมื่ออุณหภูมิที่แผงวงจรสะสมถึง 150 องศาที่ระยะเวลาประมาณ 5 นาทีหลังจากเราเปิดเครื่องวอร์มบอร์ดแล้ว เราก็ทำการเอาเครื่องเป่าลมร้อนมาเป่าที่ตัวอุปกรณ์จากด้านบน ซึ่งเราตั้งอุณหภูมิเครื่องเป่าไว้ที่ 380 องศา ซึ่งระยะเวลาที่ความร้อนจากเครื่องลมร้อนไปกระทบกับอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะมีระยะเวลาที่สั้นลง ความร้อนสะสมที่ตัวอุปกรณ์ก็จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตัวมันจะทนความร้อนได้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่อุปกรณ์นั้นจะเสียหายก็น้อยลง