รายละเอียดสินค้า

ไขควงชุด iPhone2G,3G,4G ครบชุด(Kaisi) OPENING TOOLS  Kaisi1808

มีตัวตัดซิมโทรศัพท์, ไขควงชุดมีหลายขนาด ,ตัวแกะจอโทรศัพท์, ตัวดูดหน้าจอทัสรีน ,ตัวแกะหน้ากากโทรศัพท์ 2 ขนาด ตัวตัดซิมโทรศัพท์ ไขควงชุด มีหลายขนาด และตัวแกะจอโทรศัพท์ ตัวดูดหน้าจอทัสรีน และตัวแกะหน้ากากโทรศัพท์ 2 ขนาด