รายละเอียดสินค้า

คีย์บอร์ด CQ32,G32,DV3-4000,DV3-4100