รายละเอียดสินค้า

Top Nozzle BGA Rework Station M2BGA & 5860 ปลายหัวเป่าบน เครื่องเปลี่ยน Chips M2BGA และ รุ่น 5860,5830 ขนาด 28mm. x 28mm. ครอบคลุม BGA Chips ขนาด 27mm. x 27mm. ถึง 32mm. x 32mm. โดยการปรับระยะหัวเป่า