รายละเอียดสินค้า

#53,54พัดลม Compaq CQ40 INTEL,CQ45,DV4