รายละเอียดสินค้า

สายแพ Lenovo G480-EQ10

Support : G580,G485