รายละเอียดสินค้า

ตัวเพิ่ม memory สำหรับ iPhone


Backup รายชื่อได้
เพิ่ม Memory ให้ Ipad, Iphone
ไม่ต้องจ่‹ายรายเดือนเพื่อใช้Œ iCloud
เก็บขŒ้อมูลได้Œทั้ง iOS กับ Mac และ PC
ถ่ายข้อมูลง่‹าย ไม‹่ต้Œองยุ่‹งยากกับ iTunes

* ต้องการความจุเท่าไหร่ สามารถใส่ SD-card ได้เองเลย

* เมื่อ Load APP แล้ว จะสามารถ Backup รายชื่อได้