รายละเอียดสินค้า

Keyboard Lenovo+IBM G40-70

Support : G40-75,G40-80,G40-30,G40-45,B40-70,B40-30,B40-45,Z40-70,Z40-75,G4030,G4045,G4070,G4075,G4080,B4070,B4030,B4045,Z4070,Z4075,Flex 2-14d,G400S,B40-80