รายละเอียดสินค้า

BatteryHP(OEM)(EV06)CQ40,DV4,DV4T,DV4Z,DV4-1000,DV5T,DV5Z,DV5T-1000,DV5-1002,DV5-1010,DV5-1020,DV5-1030,DV6 HDX16,HDX16-1040us,HDX16-1140US,HDX16T,G50,G60,G70,CQ50,CQ50Z,CQ60,CQ41,CQ70,CQ61,CQ45,HSTNN-LB72,HSTNN-DB72,HSTNN-CB72,HSTNN-IB72,HSTNN-UB73)