รายละเอียดสินค้า

สายแพรAspire E5-571G,E5-511,E5-531,E5-531G,E5-551,V3-572,30 PIN,DC02001Y810,V5-572