รายละเอียดสินค้า

Keyboard with LED Lenovo Y50-70

Support : Y5-080,Y50-80,U530,U530P