รายละเอียดสินค้า

พัดลม Lenovo B50-30

Support : B50-70,B50-80,B50-45,B50