รายละเอียดสินค้า

สายแพ Lenovo IdeaPad 310-15IKB,310-15ABR,CableDC02001W120