รายละเอียดสินค้า

สายแพ Lenovo B50-15,B50-30,B50-45,B50-70,B50-80,ZIWB1,DC02001XO00