รายละเอียดสินค้า

สายแพ Dell Inspiron 14Z 5423,BL20,50.4UV05.001,50.4UV05.102,04MYD7