รายละเอียดสินค้า

DC Cable Dell Inspiron 14R,5420,5425,7420,M421R,Vostro3460,DD0R08PB000,03DWW2