รายละเอียดสินค้า

DC Cable Acer AspireV3

Support : V3-431,V3-471,V3-471G,V3-731,V3-771