รายละเอียดสินค้า

สายแพ Lenovo IBM ThinkPad X230

Support : X230S,X240,X240S,00HM134 LCD,DC02C003I00