รายละเอียดสินค้า

สายแพ DellVostro 3300,V3300,(50.4EX03.011 0PKJGF,50.4EX03.001 REV;A01)