รายละเอียดสินค้า

สายแพ Asus U36,U36SD,U36JC,U36SG(14G221030000)