รายละเอียดสินค้า

พัดลม MSI(R)GS60,GPU-PAAD06015SL-N293-N233