รายละเอียดสินค้า

Battery HP (TD06) 6440B

Support : 6450B,6455B,6500B,6530B,6540B,6545B,6550B,6555B,6510B,6445B,6545,8440,6530,6930,6530B,6535B,6735B,6730B,8440P(HSTNN-UB68,HSTNN-C66C-4,HSTNN-W42C-A,HSTNN-W42C-B,HSTNN-144C-A,HSTNN-144C-B,HSTNN-145C-A,HSTNN-145C-B,HSTN,HSTNN-I03C,H