รายละเอียดสินค้า

Battery (ORG) HP (MU06) (HSTNN-Q47C,HSTNN-LBOX) G42,G62,G72,CQ32,CQ42,CQ62,CQ72,HPG4,CQ45,HP1000,HP430,HP431,1000-1332TU,1000-1136TU,1000-1137TU,1000-1139TU,1000-1140TU,1000-1201TU,CQ43,CQ435,CQ56,G32,DM4-3000