รายละเอียดสินค้า

พัดลม Asus (4pin) FX63V

Support : FZ63VD,FX63VD(DFS541105FC0T,FK6P)FX503,FX503VD,FX503VD-EH73,FX503VD-NH76,FX503VD-WH51(DFS521212MP0T,FCN4VBKLFAJN10)