รายละเอียดสินค้า

Keyboard (Frame) MSI CR420

Support : CR430,CR460,CX420,X300,X340,X370,X400,X460,CR421,MS-1485