รายละเอียดสินค้า

พัดลม(4pin)HP 14-CF

Support : 14-CK,14-CM,14S-DK,14S-DP,14S-DK,14S-CR,14S-CF,14-CF,14-CK,14-CM