รายละเอียดสินค้า

DC Port Asus (4.5x3.0) GX701

Support : GX701GX,GX502,GX502GW