รายละเอียดสินค้า

พัดลม Dell G3-3579 (L) (4pin) (DC28000KUR0)CHB02,TJHF2