รายละเอียดสินค้า

แท่นจับ Chip แบบอลูมิเนียม ขนาดเท่าตัว Chips ใช้งานสะดวก รองรับ Chips ทุกเบอร์ , Reball ง่าย สะดวก และรวดเร็วมาก