รายละเอียดสินค้า

สายแพ Compaq V3000

Support : DV2000