ถาดเพิ่ม HDD หรือ SSD ในช่อง DVD Notebook Second HDD Caddy ราคาพิเศษ

ถาดเพิ่ม HDD หรือ SSD ในช่อง DVD Notebook  Second HDD Caddy ราคาพิเศษ

มี 2 ขนาด

9.5mm

12.7mm

ลดราคาพิเศษ

สั่งซื้อสินค้า