ขั้นตอนการตรวจเช็คและซ่อม Mainboard Computer

ตรวจด้วยสายตา
A.) ตรวจรอยไหม้ รอยแตก ,บิ่น ,เบี้ยว ด้วยสายตาที่ Condensor , Chipset , Slot CPU , Slot RAM , Slot AGP , Slot PCI , Slot ISA , Chips ต่างๆ , ลาย Print ทั้งสองด้าน ,
B.) ตรวจรอยความชื้น รอยถลอก ตำแหน่งขันน๊อตและ มุม Board ทั้ง4
C.) ตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ใดๆ หลุดหายหรือถูกกระแทกหลุดไปบ้าง

ตรวจด้วย Volt Meter
ุวัดไฟ 5Volts , 12Volts , 3.3Volts และGround ว่าปกติหรือไม่โดยวัดที่
ขา 16 ของ BIOS จะต้องวัดได้ 0 Volts
ISA Slot ขา B1, B10, B31 จะต้องวัดได้ 0 Volts
ขา 32 ของ BIOS จะต้องวัดได้ 5 Volts
ISA Slot ขา B3, B29 จะต้องวัดได้ 5 Volts
ISA Slot ขา B9 จะต้องวัดได้ 12 Volts
ATX POWER ขา 10 จะต้องวัดได้ 12 Volts

ตรวจด้วย Debug Card
00 เช็ค CPU , ไฟเลี้ยง CPU ,เช็ค BIOS , ข้อมูล BIOS อาจเสีย
C0 เช็ค สัญญาน HD, HA , เปลี่ยน Chips BIOS หรือ Flash BIOS
C1- C5 เปลี่ยน Chips BIOS หรือ Flash BIOS , เช็ค สัญญานRAS , เช็ค Socket RAM
05 เช็ค สัญญาน XIOW, XIOR, KBCS, SA2,เช็ค สัญญาน CLK, XD0~XD7
07 เช็ค สัญญาน RTCWR, RTCRD,เช็คสัญญาน 32.768 KHz, XD0~XD7
0D Replace BIOS. , เช็ค สัญญาน PCI Slot , เช็คไฟ 12 Volts ที่ Slot PCI

ตรวจแยกตามอาการ
IDE ไม่ BOOT เช็คสัญญาน DD, I/O RDY, IO W#, IRQ14 , เช็ค IDE connector.
FDD. ไม่ BOOT เช็คสัญญาน SA, SD,IRQ6 , เช็ค Floppy connector.
Protected Mode error เช็คสัญญาน KBD RST#, A20M, A20 GATE#
K/ B Error เช็คสัญญาน XD0~XD7, IRQ1, CLK , เช็ค K/B Jack, Fuse
Memory Size Error เช็คสัญญาน MA
ESCD Error เช็คสัญญาน BIOS , เปลี่ยน Chips BIOS หรือ Flash BIOS
Comport Error เช็คสัญญานระหว่าง Comport กับ I/O chip , เช็ค IRQ3 and IRQ4
Printer Port Bad เช็คสัญญานระหว่าง Printer Port กับ I/O chip , เช็ค IRQ7


Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.