ภาคต่างๆของ Mainboard

แบ่งเป็นภาคใหญ่ๆได้ 7ภาคดังนี้

1. ภาค V-core มีหน้าที่จ่ายไฟ 3.3V , 5V -5V และ Vcore ไปเลี้ยง CPU , RAM , AGP , PCI , KB/MS การตรวจเช็คทำได้ง่ายๆเพียงแค่วัดว่ามีไฟออกมาครบหรือไม่เท่านั้น
2.
ภาค Northbridge ส่วนนี้เป็นการ Interface จาก Northbridge กับ CPU และ AGP มักไม่ค่อยเสีย
3.
ภาค Southbridge ส่วนนี้เป็นการ Interface จาก Southbridge กับ Controller IDE. Comport และ FDD. มักไม่ค่อยเสีย หรือหากเสียก็เป็นที่ตัว Southbridge เลย
4.
ภาค Regulator ส่วนนี้จะสังเกตุเห็น MOSFET และ CONDENSOR ทำหน้าที่เกลี่ยไฟให้เรียบ เพื่อจ่ายไปยังภาค V-core และภาคอื่นๆ
5.
ภาค EEPROM ส่วนนี้จะมี BIOS และ Battary เป็นหลัก
6.
ภาค Clock Generator มักมี IC 28 หรือ 32 ขา พร้อมกับ X'tal ค่า 18.432 Mhz. อยู่ด้วย ภาคนี้มีหน้าที่ให้กำเนิด Clock โดยถูกกำหนดค่าความถี่จาก BIOS
7.
ภาค Controller มักมี IC ยี่ห้อ ICS , NS หรือ Winbond เป็นตัวควบคุม IDE.,FDD.,LPT.,Comport และ USB

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรูปภาพ Mainboard ECS K7VZA. Version 1.0 ซึ่งเป็น Mainboard ยอดนิยมสำหรับร้าน Internet เชิญ Click ที่นี่ หรือที่รูป เพื่อดูการแบ่งภาคต่างๆโดยละเอียด

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.