อาการเสียตามมาตราฐานโรงงาน (Factory Standard Error Code)

การทำงานอย่างถูกต้อง ควรต้องมีมาตราฐานในการทำงาน นี่คือมาตราฐานอาการเสียของ Mainboard (Standard Motherboard Error Code) สำหรับใช้เป็นมาตราฐานในการแจ้งอาการเสีย ท่านสามารถนำไปใช้ในองค์กรของท่านเพื่อความเป็นมาตราฐานเดียวกันทั่วโลก

Code

อาการเสีย

E1 ไม่ขึ้นภาพ (ไฟเข้า)
E7 Trick ไม่ติด (ไฟไม่เข้า)
E9 HANG
E10 Cache Error,ไม่ Detect Cache
E16 Restart เอง หรือ ดับเอง
E19 ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
E15 ใช้ AT หรือ ATX ไม่ได้
E51 Bios ไม่จำ
E5 Keyboard หรือ Mouse PS/2 ไม่ทำงาน
E30 No Sound or Sound Bad
E35 LAN ไม่ทำงาน
E36 Modem Not connect
E55 IDE ไม่ทำงาน, Not Detect HDD.

E3

ภาพขยะ,ภาพเลอะ,VGA Problem

E33

USB ไม่ทำงาน

E40

LPT1 ไม่ทำงาน

E41

Com1 , Com2 ไม่ทำงาน

E49

พัดลม CPU ไม่หมุน

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.