สอนการ Flash BIOS ทั้ง 6 วิธี

การ Flash BIOS ทั้ง 6 วิธีคือ

1.) Flash วิธีปกติ โดยใช้ Utility เช่น Award , AMI หรือ Phoenix ทำโดย Load File 2 Files(File BIOS และ Utility) มาจาก Homepage ของบริษัทฯผู้ผลิต (บางครั้งอาจ ZIP ไว้ใน File เดียวกัน) เมื่อได้มาแล้วให้ Copy ไว้ที่ไหนก็ได้ให้อยู่ใน Folder เดียวกัน เปิดเครื่อง โดยพยายามเลี่ยงการเข้า Windwos ให้มากที่สุด(เช่น Bypass , Boot จาก A: หรือ Restart in Real MS-DOS Mode) แล้วเรียกใช้งาน File ที่ Load มา โดยพิมพ์คำสั่งที่ Dos prompt เช่น

C:\BIOS\AMINF779 k7ama.bin

เสร็จแล้วกด Enter เครื่องอาจถามว่าต้องการ Save BIOS ในเครื่องออกมาเป็น File หรือไม่ ตอบตามความต้องการ หากเครื่องถามว่า "Are you sure to flash?" หรืออะไรประมาณนี้ ก็เริ่ม Flash ได้เลย

2.) Flash แบบ Hot swap ใช้วิธีนี้หากเครื่องเปิดไม่ติด โดยต้องหาเครื่องอื่นที่เปิดติด และ Mainboard ต้องมี Chipsets และชนิดของ Utility เดียวกัน ทำเหมือนการ Flsh แบบปกติ แต่ใช้ File BIOS ของเครื่องที่ต้องการจะ Flash BIOS ทำการเปลี่ยนตัว BIOS ก่อนเริ่ม Flash BIOS วิธีนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก หากเสียหายแล้ว อาจเปิดไม่ติดทั้ง 2 เครื่อง

3.) ใช้ Live Update ต่อ Internet แล้วเข้า Live Update (มักมีมากับ CD-Driver ของ Mainboard) วิธีนี้ง่ายมากเพียงแต่ต้องมี Internet เท่านั้น และใช้ได้เฉพาะยี่ห้อที่มี Function นี้บริการเท่านั้น เช่นของ ASUS , Gigabyte , MSI

4.) Flash ด้วยเครื่อง Burn เพียงแต่Load File BIOS ไว้ในเครื่อง Computer หรือ Floppy disk ก็สามารถสั่ง Burn ผ่านเครื่อง Burn ได้ง่ายๆ สามารถ Burn ได้หลายเบอร์ และสะดวกต่อการใช้งานมาก

6.) Flash ด้วย Card Burn คล้ายกับการ Burn ด้วยเครื่อง Burn เพียงแต่ต้องทำ Chip มาใส่ไว้ใน Card Burn ซึ่งเสียบอยู่กับ Slot ISA เท่านั้น เสร็จแล้วก็นำไปทดสอบดูกับ Mainboard ได้ทันที

5.) Flash โดย Restore จาก Dual BIOS โดยที่ Function นี้ สามารถหาอ่านรายละเอียดได้จากคู่มือของ Mainboard ทุกรุ่น เนื่องจากแต่ละรุ่นมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.