ข้อแตกต่างระหว่าง DVD , DVD-R , DVR+R , DVD-RW


เป็น DVD ที่อ่านได้อย่างเดียว แพร่หลายที่สุด ใช้บันทึก Video เน้นความบันเทิงเป็นหลัก
เป็น DVD ที่อ่านได้อย่างเดียว ใช้ Write File Digital ส่วนมากใช้เก็บ File Computer , Program ต่างๆ เกมส์ , Multimedia , หรือ Application ต่างๆ
สามารถ Write ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถึงแม้จะยัง Write ไม่เต็ม ก็ไม่สามารถ Write เพิ่มได้อีก จึงจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน Write
สามารถ Write และ Erase ได้หลายครั้ง แต่ทุกครั้งต้องทำทั้งแผ่นในคราวเดียว จะเลือก Write หรือ Erase บางส่วนไม่ได้
สามารถ Write จนกว่าข้อมูลเพิ่มได้เรื่อยๆ จนเต็มแผ่น แต่ไม่สามารถลบได้
จะเลือก Write หรือเลือก Erase ได้โดยอิสระทุกอย่าง เปรียบเสมือน Harddisk เราดีๆนี่เอง ใช้

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.