การใช้ Spinrite เพื่อแก้ Bad sector ให้ Harddisk

โปรแกรม SpinRite ทำงานบน Real DOS Mode ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมมีดังนี้

1. ทำแผ่น Boot Dos 6.22 ก่อน (หาได้จากหน้า Download)
2. ถ้าพื้นที่ใน Floppy Disk เหลือให้ copy Spinrite ลงไปด้วยเลย ถ้าพื้นที่ไม่พอให้เตรียมใส่ใน Disk อีกแผ่นหนึ่ง
3. นำแผ่น Boot Dos ไป Boot เครื่องที่ต่อ Harddisk ตัวเดียวเท่านั้น ที่ต้องการแก้ Bad
4. Run Scandisk ที่ Harddisk ตัวดังกล่าว แล้วรอให้ Mark BAD จนครบ (อาจใช้เวลานาน-นานมาก)
5. เมื่อ Mark BAD เสร็จแล้ว ให้ Run Program Spinrite จากแผ่น Disk ที่ได้เตรียมไว้
6. ที่ Mainb Menu ให้ไปที่ 2. Options ...
7. เลือก 1. View or Change Settings
8. ให้เปลี่ยน Level จาก Level 4 ไปเป็น Level 5
9. กด Esc เพื่อออกไปที่ Main Menu
10. เลือก 1. Begin SpinRite
11. เลือก Drive ที่ต้องการจะแก้ Bad Sector แล้วกด Enter

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.