วงจรเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ลายPrint และ Program พร้อมวิธีการใช้งาน

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เลือกหยอดเหรียญได้ตั้งแต่ 15 บาท จนถึง 40 บาท ใช้กับเครื่องซักผ้าฝาบนที่มีระบบ Fuzzt Logic Control

ส่วนประกอบ

รายการอุปกรณ์ได้แก่

รายการ

จำนวน

Atmel AT89C2051 ที่ผ่านการ Burn ด้วยโปรแกรมเครื่องซักผ้าแล้ว 1
IC Regulator 8705 พร้อม Zink 1
X'Tal 11.0592 Mhz. 1
Diode 1N4001 7
Reed Relay ชนิด NO ขนาด 700 ohms 2
Capacitor 1000 uF / 25 Volts 1
Capacitor 100 uF / 25 Volts 2
Capacitor 1 uF / 25 Volts 1
Capacitor 33pF / 50 Volts Ceramic 2
Capacitor 0.01uF / 50 Volts Ceramic

2

R 10 Kohms 1/4 Watts

1

สายแพ 9 Core ยาว 7-8 Inches 1
Dual Digit 7 Segment Common Cathod 1
Transformer 500 mA. 12 Volts (12-0) 1
R SIP 100 ohms

1

Coinbox ( Module หยอดเหรียญ ) 1
กล่องเหล็ก 1

วงจร


ลาย Print


การวางอุปกรณ์


Program

โปรแกรม ภาษา Assembly


การติดตั้ง


การวางระบบ

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.