การกู้ข้อมูลจากแผ่น CDR ที่เสียหาย

เมื่อการเก็บข้อมูลลงแผ่น CD-R หรือ CD-RW มีความจำเป็นมากขึ้นในยุคปัจจุบัน มาตราฐานการ Backup ข้อมูล ได้เข้าถึงบุคคลทั่วไปแล้ว ผิดแต่ในอตีด ที่การ Backup มีเฉพาะระบบที่สำคัญอย่างเช่นระบบ Server เท่านั้น กระนั้นก็ตาม แผ่น CD-R หรือ CD-RW ก็มีโอกาสเสียได้ ทำให้เราสูญเสียข้อมูลที่สำคัญของเราไป วิธีต่างๆดังต่อไปนี้จะช่วยทำให้ท่านกู้ข้อมูลคืนมาได้ ไม่มากก็น้อย

การกู้ข้อมูล ต้องทำทั้ง2วิธีประกอบกัน โดยการจัดการทางด้าน Phicical และ Software

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.