รายละเอียดใน File BIOS และวิธีการแก้ไข File BIOS

หลังจาก Run Program แล้ว หน้าตาก็ออกมาแบบนี้

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.