ตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นของ Mainboard ที่มิได้ Screen รุ่นไว้บน PCB.

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.