การซ่อม Mainboard อาการไม่ Detect Harddisk

ให้ใช้ Multimeter วัดไฟดูที่ IC Controller ว่ามีไฟเข้าหรือไม่ หากไม่ผ่านให้ตรวจเช็ค C และ L บริเวณ Port IDE. นอกจากนี้ ลองวัดไฟ +5V และ -5V ด้วย ส่วนมากมักเกิดจาก FDD. Short หรือ HDD. ทำงานหนักเกินไปจึงดึงไฟมากกว่าปกติจน IC Controller เสียหาย

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.