ปุ่มสำหรับการเข้า BIOS Mode ของ Computer ทุกรุ่นในโลก

ALR Advanced Logic Research, Inc. ? PC / PCI -->F2

ALR PC non / PCI ------->CTRL+ALT+ESC

AMD? (Advanced Micro Devices, Inc.) BIOS--->F1

AMI(American Megatrends, Inc.) BIOS ----->DEL

Award? BIOS ---------->CTRL+ALT+ESC

Award BIOS ------------>DEL

DTK? (Datatech Enterprises Co.) BIOS -->ESC

Phoenix? BIOS ------->CTRL+ALT+ESC

Phoenix BIOS---------->CTRL+ALT+S

Phoenix BIOS --------->CTRL+ALT+INS

Acer? ----------->F1, F2, CTRL+ALT+ESC

AST? ----------->CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL

Compaq? 8700 ---->F10

CompUSA? -------->DEL

Cybermax? -------->ESC

Dell? 400 ---------->F3

Dell 400 ------------>F1

Dell Dimension? --->F2 or DEL

Dell Inspiron? ------>F2

Dell Latitude ------->Fn+F1 (while booted)

Dell Latitude ------>F2 (on boot)

Dell Optiplex ------>DEL

Dell Optiplex ------>F2

Dell Precision? -->F2

eMachine? ------->DEL

Gateway? 2000 1440 -->F1

Gateway 2000 Solo? --->F2

HP? (Hewlett-Packard) --->F1, F2

IBM? -------->F1

IBM E-pro Laptop --->F2

IBM PS/2? --->CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL

IBM Thinkpad? (newer) --->Windows: Programs-Thinkpad CFG.

Intel? Tangent--->DEL

Micron? ---------->F1, F2, or DEL

Packard Bell? --->F1, F2, Del

Sony? VIAO ----->F2

Sony VIAO ------->F3

Tiger -------------->DEL

Toshiba? 335 CDS -->ESC

Toshiba Protege --->ESC

Toshiba Satellite 205 CDS-->F1

Toshiba Tecra ------>F1 or ESC

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.