ปัญหา Error ของ Modem โดยเฉพาะ

Menu Error 

Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program

Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again

Error 630 : The computer is not receiving a response from the mode.

Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Neworking session

Error 645 : Internal Authentication Error.

Error 650 : The computer you're dialing in to does not respond to a network request. Check you server type setting in the properties of the connection. If this problem persists, check with your network administrator

Error 666 : Device not Ready ,Your modem (or other connecting devices) is not functioning.

Error 676 : The line is busy . Try agian later

Error 678 : The computer you are dialing in to is not answer. Try again later

Error 680 : There is no dialtone. Make sure your modem is connected to the phone line properly

Error 691 : When You Attempt to Establish a Dial-Up Networking Connection

Error 718 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try agian

Error 720 : Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Server Type settings. Check your network configuration tin the Control Panel then try the connection again

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่เช่นโปรแกรมรับส่ง FAX

ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งาน MODEM อยู่ ทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้งถ้ายังไม่ได้ให้ Restart และยกเลิกโปรแกรมเหล่านั้น และเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณาติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again.วิธีการตรวจสอบและ แก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน

พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได ้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

อาจเกิดจากการตั้งค่า Maximum speed ของโมเด็ม สูงเกินไปควรเลือกค่าที่เหมาะสม

คลิกที่ Start -> Setting -> Control panel -> Double Click ที่โมเด็ม -> เลือก properties ที่แถบ General -> ให้ตรวจสอบที่ maximum speed -> โดยทำการเลือกค่าที่ใกล้เคียงกับความเร็วของโมเด็มที่ใช้งาน เช่น ความเร็วของโมเด็ม 56 K ควรตั้งค่าไว้ที่ 57600

ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโมเด็มว่าติดตั้ง Driver และทำงานได้หรือไม่

อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration

ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง

(*หมายเหตุ การ Remove Dial-Up Adapter ต้องมีแผ่น Window setup ด้วย)

ดูวิธีการสำหรับ Windows 98 คลิกที่นี่ครับ

ดูวิธีการสำหรับ Windows ME คลิกที่นี่ครับ

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 630 : The computer is not receiving a response from the mode.

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่เช่นโปรแกรมรับส่ง FAX

ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งาน MODEM อยู่ ทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้งถ้ายังไม่ได้ให้ Restart และยกเลิกโปรแกรมเหล่านั้น และเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

กรณีเป็น External Modem อาจจะเกิดจาก Modem ไม่ได้เปิดหรือต่อสายไม่ครบ

ตรวจสอบดูว่าได้ เปิด power modem หรือยังเสียบปลั๊ก และสายครบหรือไม่ หรือตรวจสอบว่า การต่อสายหลุด หรือ ขาดภายใน หรือไม่

ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโมเด็มว่าติดตั้ง Driver และทำงานได้หรือไม่

 

อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration

ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง

(*หมายเหตุ การ Remove Dial-Up Adapter ต้องมีแผ่นหรือไฟล์ Window setup ด้วยครับ)

อาจจะเกิดจาก Modem เสียควรตรวจสอบให้แน่ใจ

แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณา ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error635 : Cannot establish the Dial-Up Neworking session

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน

พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password

อาจเกิดจากมีผู้อื่นใช้งาน UserName นี้อยู่

ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ

 

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโมเด็มว่าติดตั้ง Driver และทำงานได้หรือไม่

อาจเกิดจาก Dial- Up Connection

ให้ Delete ตัว Connection ออก แล้วให้ Make New Connection ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วตั้งค่า Properties ให้เหมือนเดิม แล้วทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration

ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง

(*หมายเหตุ การ Remove Dial-Up Adapter ต้องมีแผ่น Window setup ด้วย)

อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ

ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 645 : Internal Authentication Error.

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดปัญหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโมเด็มเกิดความผิดพลาด ให้ ปิดเครื่อง 30 - 60 วินาทีแล้วเปิดใหม่

ให้คลิกที่ Start -> Shut down... -> คลิก Shutdown เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อ shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีที่เป็น โมเด็มแบบ ติดตั้งนอกเครื่อง ให้ปิดโมเด็มโดยกด ให้อยู่ในสถานะ off ด้วยถ้าไม่มี ปุ่มเปิดปิด ให้ใช้วิธีถอด ปลั๊กไฟที่จ่ายให้โมเด็ม ออก ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที ให้เปิดเครื่อง และทำการเชื่อมต่ออีกครั้งครับ

สร้างไอคอนในการเชื่อมต่อ Internet ใหม่อีกอันหรือลบตัวเดิมแล้วสร้างใหม่เนื่องจาก ตัวเดิมอาจจะมีปัญหา เองโดยที่เราไม่ทราบ

ไอคอนที่ใช้เชื่อมต่อตัวเดิมอาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ตรวจเช็คแล้วก็ถูกต้อง แต่ให้ทำการสร้างไอคอน เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

 

สำหรับ Windows 95/98 อาจจะเกิดจาก password ใน Windows ที่ทำการบันทึกไว้ให้ค้นหา และลบข้อมูล *.pwl และลบให้หมด

ใน Windows95/98 จะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในนามสกุล .pwl ให้คลิกที่ Start -> Find -> Files or Folders...

 

ปรากฎหน้าต่าง Find: All Files พิม "*.pwl" ในช่อง Named: เสร็จแล้วคลิกที่ Find Now จะปรากฎชื่อต่างๆ ขึ้นมาให้คลิกขวาแล้วเลือกที่ Delete เพื่อลบให้หมดครับ

 

Remove Dial-Up Adapter สำหรับ Windows98 และ WindowsME และ Remove TCP/IP สำหรับ Windows2000

ให้ทำการ Remove Dial-Up Adapter สำหรับWindows98 และ WindowME แต่สำหรับ Windows 2000 หรือ XP ให้ Remove TCP/IP เสร็จแล้ว Add ใหม่น่ะครับ

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 650 : The computer you're dialing in to does not respond to a network request. Check you server type setting in the properties of the connection. If this problem persists, check with your network administrator.

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดปัญหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโมเด็มเกิดความผิดพลาด ให้ ปิดเครื่อง 2 ถึง 3 นาทีแล้วเปิดใหม่

ให้คลิกที่ Start -> Shut down... -> คลิก Shutdown เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อ shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีที่เป็น โมเด็มแบบ ติดตั้งนอกเครื่อง ให้ปิดโมเด็มโดยกด ให้อยู่ในสถานะ off ด้วยถ้าไม่มี ปุ่มเปิดปิด ให้ใช้วิธีถอด ปลั๊กไฟที่จ่ายให้โมเด็ม ออก ประมาณ 2 - 3 นาที ให้เปิดเครื่อง และทำการเชื่อมต่ออีกครั้งครับ

อาจจะเกิดจาก สัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ให้ถอดเครื่องโทรศัพท์ หรือเครื่องแฟกซ์ ที่ต่อพ่วง กับเบอร์โทรเดียว กันออกให้หมด แล้วลองเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ดใหม่

***ลองฟังเสียงในสายโทรศัพท์ถ้ามีสัญญาณรบกวน แจ้งสายมีปัญหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1177-02-ตามด้วยหมายเลข โทรศัพท์บ้านของคุณ แจ้งปัญหาให้เจ้าหน้าที่ ที่รับสายทราบครับ

สร้างไอคอนในการเชื่อมต่อ Internet ใหม่อีกอันหรือลบตัวเดิมแล้วสร้างใหม่เนื่องจาก ตัวเดิมอาจจะมีปัญหา เองโดยที่เราไม่ทราบ

ไอคอนที่ใช้เชื่อมต่อตัวเดิมอาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ตรวจเช็คแล้วก็ถูกต้อง แต่ให้ทำการสร้างไอคอน เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

(ที่การตั้งค่า maximum Modem ต้องไม่มีเครื่องหมายถูกที่ 'Only connect at this speed' ถ้ามีให้เอาออกแล้วลอง เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตใหม่ครับ)

 

Remove Dial-Up Adapter สำหรับ Windows98 และ WindowsME และ Remove TCP/IP สำหรับ Windows2000

ให้ทำการ Remove Dial-Up Adapter สำหรับWindows98 และ WindowME แต่สำหรับ Windows 2000 หรือ XP ให้ Remove TCP/IP เสร็จแล้ว Add ใหม่น่ะครับ ดูวิธีการสำหรับ

Windows 98 คลิก

Windows ME คลิก

แก้ไขแล้วไม่หายใส่ค่า Extra Setting อาจช่วยได้ครับครับ

ต้องใส่ค่า Extra setting ครับลองดูก่อนครับจากค่าต่างๆนี้ก่อนน่ะครับ คลิก

อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ

ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 666 : Device not Ready ,Your modem (or other connecting devices) is not functioning.

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดปัญหาจากโมเด็มเกิดความผิดพลาดไม่ทำงาน หรือไม่ได้เปิดโมเด็มให้เปิด modem และปิดเครื่อง 2 ถึง 3 นาทีแล้วเปิดใหม่

ถ้าเป็นโมเด็มแบบนอกเครื่องให้ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กโมเด็มและเปิด Modem เรียบร้อยหรือยัง ให้เปิดโมเด็ม และตรวจสอบ สายที่ต่อโมเด็ม ว่าไม่หลุด และต่อเรียบร้อยหรือยัง

ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 2 ถึง 3 นาทีแล้วเปิดเครื่อง และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

อาจจะเกิดจากไม่ได้ติดตั้ง Driver Modem หรือติดตั้ง Driver Modem ไม่สมบูรณ์ หรืออาจจะติดตั้งไม่ตรง กับรุ่นของ Windows ที่ใช้อยู่จริง ให้ Remove Driver Modem ที่ติดตั้งอยู่เดิมก่อน เมื่อ Remove เสร็จแล้วให้ Add Driver Modem ใหม่อีกครั้ง

จำเป็นต้องเลือก หรือควรเลือก Driver ให้ตรงกับรุ่น Windows ที่คุณใช้เช่นใช้ Windows2000 ก็ให้ติดตั้ง Driver สำหรับ Windows2000 ด้วยถ้าใน แผ่น Setup Modem ไม่มี ให้ลองหา Driver จาก www ที่เป็นของ ผู้ผลิดโมเด็มหรือ อาจจะขอจากร้าน ที่คุณซื้อโมเด็มมาก็ได้ครับ ซึ่งอาจจะต้องมี ค่าใช้จ่าย เพื่อขอ Copy Driver ในส่วนนี้ก็ได้ครับ

อาจจะมีปัญหาที่ตัว Modem หรือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เองครับควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีปัญหาที่ Modem จริงหรือไม่ครับ

หากโมเด็มยังอยู่ในประกัน ควรนำไปให้ที่ร้านตรวจสอบให้ครับ เพื่อที่ถ้าโมเด็มเสีย ก็จะได้ให้ทางร้านรับผิดชอบในส่วนนั้นครับ

อาจจะทดลองเอาโมเด็มตัวที่มีปัญหาไปติดตั้งที่เครื่องอื่นและทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ดว่ามีปัญหาหรือไม่เพราะ ปัญหาอาจจะ ไม่ได้เกิด จากโมเด็มแต่อาจจะ เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะตั้งค่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 676 : The line is busy . Try agian later

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดจากสัญญาณที่ Modem กับ Computer ขัดข้อง หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

ตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่า ใช้งานได้ปกติหรือไม่

ต่อสายโทรศัพท ์กับเครื่องโทรศัพท์ปกติ แล้วตรวจสอบว่า สามารถโทรออกได้ปกติหรือไม่ ถ้าโทรออกไม่ได้

ต้องแก้ไขให้เป็นปกติก่อน (แจ้งเหตุเสียได้ที่ 1177 - 02 ตามด้วยเบอร์โทรบ้าน 7หลัก )

อาจจะเกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้า ISP คู่สายเต็ม

ทดลองโทรจากโทรศัพท์ธรรมดา โทรเข้าหมายเลขเดียวกับ หมายเลขเชื่อมต่อเข้า ISP ถ้ามีปัญหาคู่สายเต็มจะได้ยินสัญญาณ ไม่ว่าง

แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณา ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 678 : The computer you are dialing in to is not answer. Try again later

--------------------------------------------------------------------------------

   หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบหมายเลข Dial-up number ให้ถูกต้องกับ ISP

ตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่า ใช้งานได้ปกติหรือไม่

 

ตรวจสอบว่ามีเสียงซ่าหรือเสียงรบกวนในสายหรือไม่ขณะใช้สายโทรศัพท ์( แจ้งเหตุเสียได้ที่ 1177 - 02 ตามด้วยเบอร์โทรบ้าน 7 หลัก)

ตรวจสอบการโทรออกว่าโทรออกได้หรือไม่ โดยนำ สายโทรศัพท์บ้าน ที่ใช้ต่อ Internet มาต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา แล้วโทรเข้าที่ หมายเลข Dial-up number ของ ISP แล้วฟังสัญญาณ ที่ได้ยินว่า มีเสียง Fax ของ Modem หรือไม่ ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณ Fax ของ Modem แสดงว่า สายโทรศัพท ์ที่ใช้ต่อ Internet ไม่มีปัญหา แต่ถ้า ไม่ได้ยินสัญญาณให้ลองเช็คหมายเลขโทรศัพท์ ของ ISP

ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโมเด็ม

ตรวจสอบว่า ได้ต่อสายโทรศัพท์กับโมเด็มที่ช่อง Line ถูกต้องหรือไม่

อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration

ให้ Remove Dial-Up Adapterใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง

*หมายเหตุ การ Remove Dial-Up Adapter ต้องมีแผ่นหรือไฟล์ Window setup ด้วยครับ

ดูวิธีการสำหรับ Windows98 คลิกที่นี่

ดูวิธีการสำหรับ WindowsME คลิกที่นี่

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 680 : There is no dialtone. Make sure your modem is connected to the phone line properly

--------------------------------------------------------------------------------

   ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้ต่ออินเตอร์เน็ตว่าโทรออกได้ปกติหรือไม่

ต่อสายโทรศัพท ์กับเครื่องโทรศัพท์ปกติ แล้วตรวจสอบว่า สามารถโทรออกได้ปกติหรือไม่ ถ้าโทรออกไม่ได้

ต้องแก้ไขให้เป็นปกติก่อน (แจ้งเหตุเสียได้ที่ 1177 - 02 ตามด้วยเบอร์โทรบ้าน 7หลัก )

 

ตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่าเสียบถูกช่องหรือไม่

สายโทรศัพท์ต้องต่อที่ช่อง Line ของ Modem

 

ยกเลิกคำสั่ง Wait for Dial Tone befor Dialing

ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer -> Dial-up Networking -> คลิกขวาที่ไอคอนอินเตอร์เน็ตเลือก Properties คลิกที่ปุ่ม Configure -> คลิกที่แถบ Connection -> เอาเครื่องหมายถูกที่ Wait for Dial Tone befor Dialing ออก แล้ว ทำการ Connect ใหม่ ถ้าไม่ได้ให้ทำตาม ข้อ 4

กำหนดค่า "atx3" ทีค่า Extra setting

ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer -> Dial-up Networking -> คลิกขวาที่ไอคอนอินเตอร์เน็ตเลือก Properties -> คลิกที่ปุ่ม Configure -> คลิกที่แถบ Connection -> คลิกที่ Advanced -> ใน Extra setting box พิมพ์คำสั่ง atx3 -> คลิก ok

-> คลิก ok -> คลิก ok ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณา ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 691 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try again

--------------------------------------------------------------------------------

   อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน

พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password

อาจเกิดจากมีผู้อื่นใช้งาน UserName นี้อยู่

ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ

 

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ

ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 718 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try agian.

--------------------------------------------------------------------------------

   ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ต้องไม่มีสัญญาณรบกวน ถ้ามีเครื่องพ่วงให้ถอดเครื่องพ่วง ทุกเครื่องออกแล้วเชื่อมต่อใหม่

สัญญาณรบกวนในสายทดสอบได้โดยใช้สายที่ใช้ อินเทอร์เน็ต ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ แล้วทดลองโทรไปหาใครก็ได้ ลองฟังเสียงในสายต้องมี เสียงเราและคนที่เราพูดด้วยโดยไม่มีสัญญาณรบกวน อื่นๆขณะใช้สาย

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน

ลบ UserName และ Password แล้วพิมพ์ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password

 

ตรวจสอบเบอร์ที่ใช้ Connect ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้ว ให้ลบและสร้างไอคอนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่

อาจจะเกิดจากค่า setting ต่างใน Network ใน Control panel ผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ ให้ Remove ก่อนและ ติดตั้งใหม่

ใน Windows95,98,ME ให้ Remove Dial-up Adapter และติดตั้งใหม่

ใน Windows2000,XP ให้ Remove TCP/IP ครับ

 

อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ

ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

  Error 720 : Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Server Type settings. Check your network configuration tin the Control Panel then try the connection again.

--------------------------------------------------------------------------------

   ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ต้องไม่มีสัญญาณรบกวน ถ้ามีเครื่องพ่วงให้ถอดเครื่องพ่วง ทุกเครื่องออกแล้วเชื่อมต่อใหม่

สัญญาณรบกวนในสายทดสอบได้โดยใช้สายที่ใช้ อินเทอร์เน็ต ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ แล้วทดลองโทรไปหาใครก็ได้ ลองฟังเสียงในสายต้องมี เสียงเราและคนที่เราพูดด้วยโดยไม่มีสัญญาณรบกวน อื่นๆขณะใช้สาย

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง

ปิด Modem แล้วเปิดใหม่ และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง

 

ตรวจดู Properties ของไอคอนที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ Protocol ต้องคลิกถูกเฉพาะ TCP/IP เท่านั้น

Windows 98 คลิก My Computer ->Dial-up Networking คลิกขวาเลือก Properties ที่ไอคอนเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ตรวจสอบโดยดูจากแถบ Server type

WindowsME,2000,XP ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิก Properties ดูจากแถบ Networking

 

ตรวจสอบเบอร์ที่ใช้ Connect ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้ว ให้ลบและสร้างไอคอนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่

 

อาจจะเกิดจากค่า setting ต่างใน Network ใน Control panel ผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ ให้ Remove ก่อนและ ติดตั้งใหม่

ใน Windows95,98,ME ให้ Remove Dial-up Adapter และติดตั้งใหม่

ใน Windows2000,XP ให้ Remove TCP/IP ครับ

 

อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ

ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

ข้อมูลจาก : http://www.supermixs.com

Copyright (c) 2008 - 2009 MagicNetwork Co.,Ltd.